Họ của con có bắt buộc theo họ bố hoặc họ mẹ không?
|

Họ của con có bắt buộc theo họ bố hoặc họ mẹ không?

Họ gốc nhà tôi là họ "Đào". Năm 1951, bố tôi tham gia cách mạng, do yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Bố tôi đổi họ từ "Đào H" thành "Đỗ H". Khi sinh ra tôi (1970) lấy họ tên là Đỗ M. Vì lấy họ Đỗ là không đúng và lạc lõng trong dòng họ cho nên hai con của tôi sinh năm 1998, 2006 tôi đều khai sinh cho các cháu là họ "Đào". Vừa rồi vợ chồng tôi sinh cháu thứ 3 (15/02/2016), tôi đi khai sinh cho cháu và lấy họ tên là Đào Đ T thì cán bộ Tư pháp xã trả lời là không được và có giải thích: con chỉ có thể lấ

Chi tiết
Tư vấn miễn phí