Bài viết về chủ đề "hồ sơ tách thửa đất"

HỒ SƠ TÁCH THỬA ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ tách thửa đất
Quy định về tách thửa đất là đất ở như thế nào ?

Quy định về tách thửa đất là đất ở như thế nào ?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư Công ty Luật Minh Gia !Ông cụ nội của tôi có để lại một mảnh đất chung cho bà nội tôi và hai người em (bà Đống và ông Lâm). Nhưng do lúc trước không có thủ tục gì chính thức nên ông cụ chỉ đưa lại giấy tờ gọi là trích lục cho bà nội tôi giữ.

Chi tiết >>