Thủ tục ủy quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần
|

Thủ tục ủy quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Em chuẩn bị đi định cư nước ngoài vào tháng 1/2016. Tuy nhiên em muốn làm bảo hiểm 1 lần. Em công tác tại công ty hiện tại từ tháng 11/2011 với mức căn bản là 4.000.000- 2012 mức căn bản 4.300.000 - 2013 căn bản 4.600.000- 2014 căn bản 5.000.000 và 2015 là 5.300.000.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí