Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước
|

Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình. Vậy pháp luật quy định như thế nào về điều kiện nuôi con nuôi? Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi? Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ?

Chi tiết
Thẩm quyền giải quyết đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
|

Thẩm quyền giải quyết đăng ký nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thưa luật sư, giải đáp giùm tôi về vấn để thẩm quyền giải quyết nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài như sau: Gia đình tôi có người bà con sinh sống ở nước ngoài, vì không có con nên muốn về Việt Nam xin nhận con nuôi. Đề nghị cho chúng tôi biết cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đăng ký nhận nuôi con nuôi trong trường hợp này?

Chi tiết
Thủ tục nhận nuôi con nuôi là trẻ bị bỏ rơi theo quy định pháp luật ?
|

Thủ tục nhận nuôi con nuôi là trẻ bị bỏ rơi theo quy định pháp luật ?

Bố mẹ tôi muốn có 1 đứa con trai để nối dõi tông đường. Chị em tôi có tìm hiểu và biết có 1 em sinh viên có thai ngoài ý muốn nên muốn cho bố mẹ tôi nuôi, nhưng thủ tục thì em sinh viên ấy không muốn cho địa phương nơi em ấy ở biết vì bố em ấy công tác tại UBND xã đó. Nay tôi không biết phải làm thủ tục thế nào cho hợp lý.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí