Bài viết về chủ đề "hồ sơ mời thầu "

HỒ SƠ MỜI THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ mời thầu

 • Đánh giá năng lực kinh nghiệm trong đấu thầu rộng rãi

  Đánh giá năng lực kinh nghiệm trong đấu thầu rộng rãi.

  • 02/10/2020
  • Trần Diềm Quỳnh

  Đấu thầu là gì? Các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu? Có thể đánh giá năng lực kinh nghiêm của nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu rộng rãi thông qua phương thức nào?

  Chi tiết
 • Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn