Bài viết về chủ đề "hồ sơ miễn giảm thuế"

HỒ SƠ MIỄN GIẢM THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ miễn giảm thuế
Tư vấn luật về Ưu đãi thuế khi thành lập công ty TNHH tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Tư vấn luật về Ưu đãi thuế khi thành lập công ty TNHH tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

Nhờ luật sư công ty luật Minh Gia trợ giúp tư vấn luật về những ưu đãi, miễn giảm thuế khi thành lập công ty THHH tại vùng kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn và trình tự, thủ tục gì để nhận ưu đãi đó. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế

Mẫu Văn bản đề nghị miễn/giảm thuế ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục miễn thuế giảm thuế thực hiện theo quy định thế nào?

Thủ tục miễn thuế giảm thuế thực hiện theo quy định thế nào?

Đối với trường hợp miễn thuế, giảm thuế được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 về hồ sơ, quy định về nộp và tiếp nhận hồ sơ…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>