Bài viết về chủ đề "hồ sơ kê khai thuế"

HỒ SƠ KÊ KHAI THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ kê khai thuế
Tư vấn chuyển đơn kê khai thuế

Tư vấn chuyển đơn kê khai thuế

Công ty thành lập từ 2004 chỉ buôn bán hàng hóa, đến tháng 11/2014 công ty chúng tôi thành lập chi nhánh ở tỉnh khác để đầu từ dự án là Nhà xưởng sản xuất, chi nhánh có MST riêng nhưng hạch toán phụ thuộc.Các hóa đơn đầu vào để đầu tư dự án thì xuất mang tên công ty và MST công ty.Quý công ty cho tôi hỏi các hóa đơn đó có được kê khai vào mẫu 02/GTGT dành cho dự án đầu tư không?

Chi tiết >>

Quy định về gia hạn nộp thuế

Quy định về gia hạn nộp thuế

Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức gia hạn nộp thuế cần tuân thủ các điều kiện, trình tự thủ tục, và căn cứ như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về nộp thuế

Quy định pháp luật về nộp thuế

Đối với vấn đề nộp thuế được quy định về thời hạn, đồng tiền nộp, địa điểm nộp và các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về khai thuế và tính thuế

Quy định về khai thuế và tính thuế

Quy định cụ thể về nguyên tắc khai thuế và tính thuế, về hồ sơ khai thuế, thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, về gia hạn và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế như sau:

Chi tiết >>