Thủ tục hưởng chế độ thai sản và BHTN sau khi nghỉ việc
|

Thủ tục hưởng chế độ thai sản và BHTN sau khi nghỉ việc

Em đóng BHXH từ tháng 3/2013 đến nay, hiện em đang mang thai 4 tháng, dự kiến sinh vào đầu tháng 9/2016. Trong trường hợp em nộp đơn xin nghỉ việc tháng 5/2016 hoặc HĐLĐ của em chấm dứt vào 31/7/2016 và em không ký thêm HĐLĐ mới thì em có được hưởng chế độ thai sản không và thủ tục để được nhận chế độ là gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí