Thủ tục hoàn thuế GTGT dự án đầu tư như thế nào?
|

Thủ tục hoàn thuế GTGT dự án đầu tư như thế nào?

Khi mà nền kinh tế của Việt Nam đang ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc các dự án đầu tư tại Việt Nam ngày càng mở rộng cả về số lượng và chất lượng. Tâm lý chung của các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư là các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư về đất và thuế của nhà nước.

Chi tiết
Quy định về Thủ tục hoàn thuế
|

Quy định về Thủ tục hoàn thuế

Thủ tục hoàn thuế được quy định cụ thể về đối tượng được hoàn thuế, quy định về hồ sơ hoàn thuế và trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận và giải quyết đối với thủ tục này, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí