Bài viết về chủ đề "hồ sơ giải thể doanh nghiệp "

HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 • Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp

  Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn và cung cấp Mẫu Công văn giải thể gửi Chi cục thuế nhằm mục đích chốt thuế và đóng cửa mã số thuế, công văn giải thể gửi Sở kế hoạch ĐT như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn