Bài viết về chủ đề "hồ sơ chỉ định thầu tư vấn"

HỒ SƠ CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ chỉ định thầu tư vấn
Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Mẫu Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung hồ sơ chỉ định thầu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>