Bài viết về chủ đề "hồ sơ bệnh án"

HỒ SƠ BỆNH ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hồ sơ bệnh án
Tai nạn lao động và các quyền lợi được hưởng?

Tai nạn lao động và các quyền lợi được hưởng?

Kính gửi: công ty luật công ty em có một công nhân sửa chữa máy,trong thời gian làm việc tại công ty đang sửa máy thì có công nhân khác khởi động máy.nên xảy ra tai nạn lao động bị cụt 1/3 cánh tay phải theo như hồ sơ bệnh án.công nhân này làm việc tại công ty được 1 tháng 2 ngày.

Chi tiết >>