Mua đất sang tay sổ đỏ đứng tên ai?
|

Mua đất sang tay sổ đỏ đứng tên ai?

Tôi nhận chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc với công ty bất động sản của một người có hợp đồng mua bán, công ty chưa giao sổ cho người đó thì sau này công ty sẽ giao sổ trực tiếp cho mình, hay cho người đứng tên trên hợp đồng cũ?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí