Bài viết về chủ đề "họ hàng"

HỌ HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về họ hàng
Tư vấn kết hôn giữa những người có họ với nhau

Tư vấn kết hôn giữa những người có họ với nhau

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Dạ! Thưa luật sư, luật sư cho em hỏi: em và người bạn trai em (P) yêu nhau được 6 tháng, nhưng gia đình cấm yêu vì lí do chúng em có quan hệ họ hàng với nhau như sau: ông nội của P là chú trong dòng họ của mẹ em, gọi là chú ở trong nhà thờ (không phải chú ruột).

Chi tiết >>