Bài viết về chủ đề "hộ gia đình sử dụng đất"

HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hộ gia đình sử dụng đất
Nội có được tặng đất hộ gia đình cho cháu không?

Nội có được tặng đất hộ gia đình cho cháu không?

Trường hợp đất được giao cho hộ gia đình thì xác định hộ gia đình sử dụng đất bao gồm những ai? Thành viên trong hộ gia đình có được chuyển nhượng đất này cho người khác hay không? Khi chuyển nhượng có cần phải được sự đồng ý của các thành viên trong gia đình hay không? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Vấn đề mua bán, chuyển nhượng đất khi vợ không đồng ý?

Vấn đề mua bán, chuyển nhượng đất khi vợ không đồng ý?

Luật sư tư vấn về trường hợp ông bà tặng cho đất cho bố, đã làm thủ tục sang tên, giờ bố muốn bán mảnh đất này thì có cần sự đồng ý của vợ và con không. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về việc cha bán đất có cần xin ý kiến của các con không?

Tư vấn về việc cha bán đất có cần xin ý kiến của các con không?

Cha tôi có một mãnh vườn khoảng 1 ha ( 1 mẫu) vì các Anh/chi em không có khả năng lo cho Cha tôi nên cha tôi có ý định là muốn bán mãnh vườn đó để tự lo lắng luc đau yếu. Nếu Cha tôi bán mãnh vường đó thì có cần sự đồng ý của các con không? và nếu Cha tôi bán được mãnh vườn đó có phải chia số tiền bán được cho tất cả các Anh chi em tôi không?

Chi tiết >>

Làm thế nào để bán đất cấp cho hộ gia đình?

Làm thế nào để bán đất cấp cho hộ gia đình?

Ông và bà cháu có 4 người con, mẹ cháu là cả dưới còn 2 dì và 1 cậu. 1 dì đã được ông bà chia tài sản nên sẽ không nói đến nữa. Mảnh đất của ông bà hiện nay chia cho mẹ cháu, cậu và dì đã rõ ràng và đã xây nhà cửa đàng hoàng. Nhưng trước kia khi chia chỉ là nói bằng mồm k có bất cứ văn bản nào. Và hiện nay bà cháu đã mất.

Chi tiết >>