Bài viết về chủ đề "hộ chiếu phổ thông"

HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hộ chiếu phổ thông
Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Ngày 06 tháng 7 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Chi tiết >>

Quy định về đưa trẻ em đi máy bay

Quy định về đưa trẻ em đi máy bay

Chào luật sư, xin luật sư cho hỏi về việc đưa trẻ em lên máy bay được quy định thế nào?

Chi tiết >>