Bài viết về chủ đề "hợp đồng mua bán tài sản "

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hợp đồng mua bán tài sản

 • Tư vấn quy định liên quan đến mua đất bằng giấy tờ viết tay

  Tư vấn quy định liên quan đến mua đất bằng giấy tờ viết tay.

  • 24/08/2018
  • Hoàng Tuấn Anh

  Năm 2011, tôi có mua mảnh đất của một người bạn bằng giấy tờ viết tay. Đây là dạng đất nông nghiệp bạn tôi mua gom lại của một số người tự phát chiếm đất ngày xưa (hay còn gọi là đất nhảy dù). Khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng chỉ có giấy tờ viết tay cũng như giấy biên nhận tiền giữa tôi và bạn tôi.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn