Bài viết về chủ đề "hình thức xử phạt"

HÌNH THỨC XỬ PHẠT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức xử phạt
Hành vi xúc phạm danh dự trong xử phạt vi phạm hành chính

Hành vi xúc phạm danh dự trong xử phạt vi phạm hành chính

Luật sư tư vấn về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính khi người tiến hành thủ tục xử phạt có hành vi xúc phạm người bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chi tiết >>

Nghị định 71/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định 71/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Nghị định này quy định việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam được quy định tại Điều 2 của Luật Cạnh tranh.

Chi tiết >>

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định số 155/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Chi tiết >>