Bài viết về chủ đề "hình thức xử lý"

HÌNH THỨC XỬ LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức xử lý

Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự

Nhờ tư vấn về cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự, cụ thể: Mẹ đã cùng các con lên công chứng giấy tờ và cho tặng đất đai đến con gái đúng trình tự và pháp luật nhà nước ban ...

Chi tiết >>

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Đối tượng bị xử lý kỷ luật là: viên chức làm việc trong các sự nghiệp công lập vi phạm pháp luật về các trường hợp bị xử lý kỷ luật viên chức; trừ người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169