Bài viết về chủ đề "hình thức xử lý "

HÌNH THỨC XỬ LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức xử lý

 • Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự

  Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự.

  • 15/10/2018
  • Ls Nguyễn Phương Lan

  Nhờ tư vấn về cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự, cụ thể: Mẹ đã cùng các con lên công chứng giấy tờ và cho tặng đất đai đến con gái đúng trình tự và pháp luật nhà nước ban hành không có lừa dối. Nay nghe người sui khiến người mẹ đã nói sai lệch rằng con gái ấy đã tự ý đi tách sổ mà không có lý do đích đáng. Nhằm mục đích đòi chiếm lại đất đã thuộc quyền sử dụng của con. Hỏi có lấy lại như vậy được không?

  Chi tiết
 • Xử lý kỷ luật đối với viên chức

  Xử lý kỷ luật đối với viên chức.

  • 29/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Xử lý kỷ luật luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là viên tức làm việc trong các đơn vị sự nghiêp công lập. Vậy pháp luật quy định ra sao về các hình thức xử lý kỷ luật viên chức? Viên chức vi phạm ở mức độ như thế nào thì sẽ bị xử lý kỷ luật? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức?

  Chi tiết