Bài viết về chủ đề "hình thức xử lý"

HÌNH THỨC XỬ LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức xử lý
Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự

Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự

Luật sư tư vấn về cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự mà không có sự đồng ý của phía bên kia. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Xử lý kỷ luật đối với viên chức

Đối tượng bị xử lý kỷ luật là: viên chức làm việc trong các sự nghiệp công lập vi phạm pháp luật về các trường hợp bị xử lý kỷ luật viên chức; trừ người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định là công chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp nhà nước như:

Chi tiết >>