Bài viết về chủ đề "hình thức trả lương"

HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức trả lương
Công ty trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân phí mở thẻ ngân hàng

Công ty trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân phí mở thẻ ngân hàng

Luật sư tư vấn về trường hợp công ty trừ vào tiền lương, tiền công của công nhân phí mở thẻ ngân hàng. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp thay đổi hình thức trả lương

Tư vấn về trường hợp thay đổi hình thức trả lương

Em công tác tại Ban Quản lý dự án. Ban em trả lương theo hình thức gói đầu (tức là lương tháng 9 thì trả công của tháng 8). Tuy nhiên, CBCNV trong Ban nghỉ hưu vào ngày 01 tháng 9 năm 2015 thì đã có lương hưu của BHXH chi trả, mà công tháng 8 thì CBCNV này làm đầy đủ và công ngoài giờ thêm 3 công nữa. Vậy Ban em có thể trả tiền lương tháng 9 (công của tháng 8) cho CBCNV này được hay không?

Chi tiết >>

Người lao động không đồng ý thay đổi hình thức trả lương có được không

Người lao động không đồng ý thay đổi hình thức trả lương có được không

Hỏi: Đơn vị tôi là công ty cổ phần, do 1 công ty nhà nước chiếm cổ phần chi phối (trên 51%). Hiện nay Công ty trả lương cho người lao động theo phương án khoán (điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh từng thời điểm).

Chi tiết >>