Bài viết về chủ đề "hình thức kỉ luật"

HÌNH THỨC KỈ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức kỉ luật
Xin tư vấn về luật viên chức

Xin tư vấn về luật viên chức

Luật sư tư vấn về trường hợp viên chức không thực hiện công việc được giao nhưng người có thẩm quyền chỉ xử lý là không được thưởng hàng tháng nhưng vẫn hưởng lương đầy đủ. Việc giải quyết như vậy có đúng với quy định của pháp luật không? Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Công ty sa thải người lao động trong thời gian nghỉ chế độ thai sản

Công ty sa thải người lao động trong thời gian nghỉ chế độ thai sản

Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì công ty sa thải, người lao động có được bồi thường không và vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền thai sản

Chi tiết >>

Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật sa thải

Nội dung tư vấn: Xin chào văn phòng luật sư Minh Gia. Tôi muốn hỏi về vấn đề xủa lý kỷ luật sat thải như sau: Tôi đang làm tại công ty thức ăn chăn nuôi ... tại HD. Tôi làm việc từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2015. Tôi làm việc trong phòng kỹ thuật bị trưởng phòng nói là không hoàn thành công, việc vi phạm lỗi 2 lần và nhiều lần khác nhưng những lần khác đó không nói dõ cụ thể và bằng chứng tôi vi phạm.

Chi tiết >>