Bài viết về chủ đề "hình thức khiển trách"

HÌNH THỨC KHIỂN TRÁCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức khiển trách
Xử lý kỷ luật trong thời gian mang thai đối với công chức

Xử lý kỷ luật trong thời gian mang thai đối với công chức

Thời điểm tháng 7/2014 tôi bị xử lý kỷ luật với mức khiển trách theo thông báo của lãnh đạo cấp trên nhưng chưa có quyết định kỷ luật vì tôi đang mang thai và sắp đến ngày sinh, tháng 10/2014 tôi được xét nâng lương thường kỳ nhưng vì lý do đang có thông báo kỷ luật nên hội đồng không xét tăng lương cho tôi.

Chi tiết >>