Bài viết về chủ đề "hình thức giao dịch dân sự"

HÌNH THỨC GIAO DỊCH DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức giao dịch dân sự
Hợp đồng ủy quyền không ghi ngày tháng năm thì có bị vô hiệu không?

Hợp đồng ủy quyền không ghi ngày tháng năm thì có bị vô hiệu không?

Việc ghi ngày tháng năm trên hợp đồng có ý nghĩa trong việc xác định thời điểm hợp đồng có hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, thời hiệu khởi kiện vô hiệu đối với hợp đồng

Chi tiết >>