Bài viết về chủ đề "hình thức đấu thầu "

HÌNH THỨC ĐẤU THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thức đấu thầu

 • Quy trình lựa chọn nhà thầu

  Quy trình lựa chọn nhà thầu.

  • 02/04/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng hình thức đấu thầu như sau: * Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế: - Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; - Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

  Chi tiết
 • Các hình thức đấu thầu trong nước

  Các hình thức đấu thầu trong nước.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Đấu thầu là động lực, điều kiện để cho các doanh nghiệp xây dựng cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Hình thức đấu thầu góp phần thúc đẩy sự thành công của một cuộc đấu thầu.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169