Bài viết về chủ đề "hình thưc chỉ định"

HÌNH THƯC CHỈ ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hình thưc chỉ định
Thủ tục bán tài sản công theo hình thức chỉ định quy định như nào?

Thủ tục bán tài sản công theo hình thức chỉ định quy định như nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Cơ quan xử phạt hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm thì xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP được không? Trình tự, thủ tục xử lý như nào?

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169