Sử dụng hình ảnh của người khác trên facebook có phạm tội không?
|

Sử dụng hình ảnh của người khác trên facebook có phạm tội không?

Ngày nay, facebook đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Theo đó, việc đăng tải thông tin người khác trên facebook trở nên phổ biến. Vậy hành vi này có vi phạm pháp luật không? Luật Minh Gia tư vấn nội dung này như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí