Bài viết về chủ đề "hiệu đính thông tin"

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hiệu đính thông tin
Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong đăng ký kinh doanh

Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong đăng ký kinh doanh

Mẫu Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong đăng ký kinh doanh - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp

Mẫu đề nghị hiệu đính thông tin doanh nghiệp

Nội dung đề nghị hiệu đính/đính chính thông tin doanh nghiệp bao gồm thông tin doanh nghiệp, nội dung đề nghị hiệu đính hoặc đính chính và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>