Bài viết về chủ đề "hiếp dâm tập thể"

HIẾP DÂM TẬP THỂ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hiếp dâm tập thể
Người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm xử lý thế nào?

Người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm xử lý thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi hiếp dâm tập thể thì sẽ bị xử lý hình sự như thế nào? Người phạm tội là người chưa thành niên thì khi xử phạt có được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc được hưởng án treo không? Việc bồi thường thiệt hại cho người bị hại như thế nào?

Chi tiết >>