Nộp đơn tố giác tội phạm ở đâu?
|

Nộp đơn tố giác tội phạm ở đâu?

Vấn đề tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có ý nghĩa vô cùng quan trọng để cơ quan tố tụng phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành các hoạt động điều tra, khởi tố hoặc không khởi tố những hành vi đó. Đây được coi là bước khởi đầu và là công tác đặc biệt quan trọng trong tố tụng hình sự cũng như trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí