Bài viết về chủ đề "hiến chương liên hợp quốc"

HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hiến chương liên hợp quốc
Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982

Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982

Công ước Liên hợp quốc về luật biển 1982 - Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho tất cả các dân tộc trên thế giới..., nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>