Tuổi đi nghĩa vụ quân sự
|

Tuổi đi nghĩa vụ quân sự

Tôi sinh ngày 25/08/1989. Thường trú tại phường Đ thuộc tỉnh A. Vừa qua Ban chỉ huy quân sự Phường có thông báo khám sức khỏe NVQS 2015, tôi đã chấp hành và nhận được thông báo đủ điều kiện nhập ngũ. nhưng theo luật NVQS sửa đổi thì tôi đã hết tuổi nhập ngủ. và tôi cũng đã trình bày với ban CHQS phường nhưng bị bái bỏ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí