Bài viết về chủ đề "Hết thời hạn thai sản"

HẾT THỜI HẠN THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Hết thời hạn thai sản
Lao động nữ được nghỉ mỗi ngày  60 phút trong thời gian làm việc khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Vợ tôi đang nghỉ thai sản thì khi hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng và đi làm trở lại thì có được đi làm muộn 30 phút hoặc về sớm 30 phút nữa theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 không?

Chi tiết >>