Bài viết về chủ đề "hệ thống cấp nước"

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hệ thống cấp nước
 Tài sản gắn liền với đất có được chuyển giao khi bán?

Tài sản gắn liền với đất có được chuyển giao khi bán?

Tư vấn về trường hợp hệ thống cấp nước sinh hoạt vẫn đứng tên chủ cũ khi đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong thì có quyền sử dụng không? hay người chủ cũ đó có quyền sử dụng?

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169