Bài viết về chủ đề "hệ số lương của chuyên viên"

HỆ SỐ LƯƠNG CỦA CHUYÊN VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hệ số lương của chuyên viên
Hệ số lương của nhân viên lái xe sau khi chuyển ngạch chuyên viên

Hệ số lương của nhân viên lái xe sau khi chuyển ngạch chuyên viên

Cơ quan tôi là đơn vị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện có một nhân viên lái xe đang hưởng lương bậc cuối của bảng thang lương áp dụng cho Lái Xe là 4.03. Người này đi học Tại chức và đã có bằng tốt nghiệp và muốn chuyển xếp lương lên ngạch chuyên viên. Vậy, anh ta có phải thi chuyển ngạch không? hệ số lương của người này khi chuyển nghạch là gì?

Chi tiết >>