Bài viết về chủ đề "HĐLĐ xác định thời hạn"

HĐLĐ XÁC ĐỊNH THỜI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về HĐLĐ xác định thời hạn
Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi có một số thắc mắc nhờ Luật Sư tư vấn giúp: Sau thời gian thử việc Cộng tác viên) tôi được công ty kí hợp đồng lao động (hđlđ) có thời hạn từ ngày 25/03/2015 đến ngày 31/03/2016).

Chi tiết >>

Ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền và quá số lần cho phép

Ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền và quá số lần cho phép

Có được ký kết hợp đồng lao động thời hạn dưới 12 tháng với công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên? Trường hợp giao kết hợp đồng lao động có thời hạn với người lao động thì được giao kết tối đa bao nhiêu lần? Hợp đồng lao động vô hiệu do vi phạm thẩm quyền?

Chi tiết >>

Tư vấn về hưởng lương khi hết thời hạn HĐLĐ xác định thời hạn?

Tư vấn về hưởng lương khi hết thời hạn HĐLĐ xác định thời hạn?

Nội dung tư vấn: Em hiện đang làm việc tại cơ quan nhà nước (phòng ban chuyên môn của quận) theo hình thức hợp đồng. Hợp đồng đầu tiên em được ký vào ngày 02/02/2013 (thời hạn hợp đồng là 01 năm). Tuy nhiên đến nay giữa em và đơn vị chưa ký thêm bất cứ một hợp đồng gia hạn nào (mặc dù em vẫn đang làm việc tại đó và vẫn được trả lương bình thường đến tháng 06/2015).

Chi tiết >>