Bài viết về chủ đề "HĐLĐ dài hạn"

HĐLĐ DÀI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về HĐLĐ dài hạn
Trường hợp không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Trường hợp không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Nhờ công ty cho mình hỏi về trường hợp được hưởng lương tăng thêm 0.8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP:

Chi tiết >>