Bài viết về chủ đề "HĐLĐ dài hạn"

HĐLĐ DÀI HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về HĐLĐ dài hạn
Trường hợp không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Trường hợp không được hưởng lương theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP?

Nhờ công ty cho mình hỏi về trường hợp được hưởng lương tăng thêm 0.8% theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP: 1. Hiện nay là chuyên viên (đã biên chế) làm việc tại trường Đại học đặc thù thuộc bộ GD&ĐT, hệ số lương 2,34, phụ cấp hành chính 0,3%; 2. Hiện nay là chuyên viên (HĐLĐ dài hạn) làm việc tại trường Đại học đặc thù thuộc bộ GD&ĐT, hệ số lương 2,34, phụ cấp hành chính 0,15%

Chi tiết >>