Điều kiện hưởng các khoản trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ?
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Điều kiện hưởng các khoản trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ?

Người lao động khi nghỉ việc được hưởng những gì? Quy định pháp luật về các chế độ người lao động được hưởng như thế nào? Ngoài lương hưu thì khi nghỉ việc người lao động còn được hưởng những chế độ gì từ bảo hiểm xã hội? Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề nêu trên thông qua việc giải quyết câu hỏi tình huống dưới đây:

Chi tiết
Xin nghỉ phép có được hưởng tiền chuyên cần không?
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Xin nghỉ phép có được hưởng tiền chuyên cần không?

Tiền chuyên cần là loại phụ cấp nhằm khuyến khích người lao động tuân thủ quy định, làm việc đầy đủ để nâng cao năng suất. Khoản tiền phụ cấp chuyên cần không được pháp luật quy định mức hưởng mà sẽ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định chung từ phía người lao động.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169