Bài viết về chủ đề "hậu quả pháp lý"

HẬU QUẢ PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hậu quả pháp lý
Tư vấn về trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

Tư vấn về trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

Tư vấn miễn phí về trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu, hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>

Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm dân sự

Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự luôn được các luật gia Việt Nam hiện nay xem là một loại trách nhiệm pháp lý – một vấn đề pháp lý quan trọng được nghiên cứu tổng quát trong môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Theo viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, trách nhiệm pháp lý được cho là việc một chủ thể phải gánh chịu những hậu quả bất lợi theo quy định của pháp luật do có hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết >>