Bài viết về chủ đề "hành vi vi phạm kỷ luật lao động"

HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành vi vi phạm kỷ luật lao động
Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động

Nghị định số 47/2010/NĐ-CP Quy định về hành vi vi phạm kỷ luật lao động: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Chi tiết >>