Bài viết về chủ đề "hành vi dân sự "

HÀNH VI DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành vi dân sự

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài?

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài?.

  • 22/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng trong hệ thống các chế định của pháp luật dân sự Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật trên thế giới về vấn đề này đã làm phát sinh xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định để giải quyết vấn đề này để bảo vệ lợi ích cho các bên liên quan.

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về giám hộ

  Quy định pháp luật về giám hộ.

  • 27/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật sư tư vấn về giám hộ theo quy định pháp luật hiện hành. Ngoài Tòa án được chỉ định người giám hộ thì người giám hộ còn được cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào có thể đứng ra chỉ định theo Bộ luật Dân sự hay không? Để tìm hiểu chi tiết về giám hộ, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn sau đây:

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169