Bài viết về chủ đề "hành vi dân sự"

HÀNH VI DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành vi dân sự
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài?

Chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng trong hệ thống các chế định của pháp luật dân sự Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật trên thế giới về vấn đề này đã làm phát sinh xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Pháp luật Việt Nam đã có những quy định để giải quyết vấn đề này để bảo vệ lợi ích cho các bên liên quan.

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về giám hộ

Quy định pháp luật về giám hộ

Quy định cụ thể về Giám hộ, người giám hộ và người được giám hộ, quy định về điều kiện là người giám hộ, về giám hộ đương nhiên về cử người giám hộ, giám sát người giám hộ và quy định về quyền và nghĩa vụ của người giám hộ… cụ thể như sau :

Chi tiết >>