Bài viết về chủ đề "hành nghề luật sư "

HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành nghề luật sư

 • Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư sửa đổi số 20/2012/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Luật sư số 65/2006/QH11

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Luật sư số 65/2006/QH11 - Quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư,

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư

  Mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Theo quy định của Luật luật sư năm 2006 về việc cấp Thẻ luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho tôi để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×