Bài viết về chủ đề "hành lang bảo vệ nguồn nước"

HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành lang bảo vệ nguồn nước
Tư vấn về thu hồi đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước.

Tư vấn về thu hồi đất thuộc hành lang bảo vệ nguồn nước.

Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi sự việc sau: Hiện tôi đang trồng rau trên mảnh đất tự cải tạo thuộc hành lang bảo vệ bờ kè, vuông vi 9m, chỗ tôi canh tác còn có 3 hộ nữa nhưng diện tích nhỏ hơn, tổng chiều dài của 4 hộ khoảng 30m chiều rộng khoảng 6m.( trước đây là bãi đất bỏ hoang rất ô nhiễm do ve chai quăng rác.......).

Chi tiết >>