Bồi thường đất trong hành lang an toàn điện
|

Bồi thường đất trong hành lang an toàn điện

Gia đình tôi có khu đất do cha mẹ cho và đến năm 1991 đã xây dựng 01 ngôi nhà và sinh sống tại ngôi nhà này từ đó đến nay. Đã nhiều lần tôi đề nghị được cấp GCNQSDĐ nhưng không được chấp thuận vì lý do là nằm trong hành lang bảo vệ tuyến điện cao thế 35 KV (không chỉ mình nhà tôi mà cả những căn nhà trong khu vực. Đến nay thành phố mở rộng đường (quy hoạch đường đến năm 2008 mới có) và phải phá dỡ vào nhà tôi. Vậy xin hỏi Luật sư nhà tôi có được bồi thường hay không? nếu được thì bôi thường như

Chi tiết
Tư vấn miễn phí