Bài viết về chủ đề "hành chính sự nghiệp"

HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hành chính sự nghiệp
Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp

Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp

Hỏi: Cơ quan tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, có rất nhiều các loại phụ cấp kiêm nhiệm. Vậy, tôi muốn hỏi cùng 1 người có thể nhận nhiều loại phụ cấp kiêm nhiệm đồng thời không ( Ví dụ phụ cấp trách nhiệm trực bộ phận 1 cửa, phụ cấp quản lý thủ tục hành chính, phụ cấp ban chỉ huy quân sự ), nếu không thì đối tượng đó được nhận loại phụ cấp nào. Có văn bản nào quy định rõ vấn đề này không. Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>