Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Kiêm nhiệm nhiều chức danh nhưng chỉ được hưởng một phụ cấp

Được làm việc trong có quan nhà nước vừa là một vinh dự nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, bởi lẽ người làm việc trong cơ quan nhà nước phải có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp tốt, kèm theo đó là tính kỷ luật cao, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng. Trên cơ sở đó, người làm việc trong cơ quan Nhà nước sẽ có chế độ làm việc riêng, tiền lương khác so với người lao động phổ thông. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169