Bài viết về chủ đề "hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài"

HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hàng hóa của doanh nghiệp nước ngoài
Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm-nhập khẩu máy móc-thiết bị-nguyên liệu-vật tư-phụ tùng

Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm-nhập khẩu máy móc-thiết bị-nguyên liệu-vật tư-phụ tùng

Thông tư này hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chi tiết >>