Tư vấn về miễn, giảm tiền sử dụng đất
LS Trần Khánh Thương

Tư vấn về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Ba tôi hiện đang hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng và được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất. trên diện tích giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ba tôi đứng tên có diện tích khoảng 800m2 trong đó có 3000m đất thổ cư.

Chi tiết
Giao dịch mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý?
LS Phùng Gái

Giao dịch mua bán đất viết tay có giá trị pháp lý?

Câu hỏi tư vấn: Nhà ông A trước kia mua mảnh đất rất lớn nhưng trước kia mua đất không có sổ đỏ chỉ viết tay, sau này mới làm sổ đỏ thì cán bộ ghi là 300m2 đất ở còn laị sau nhà cán bộ ghi là đất để khai thác tới 2016 la thu hồi lại.

Chi tiết
Tư vấn về bồi thường khi bị thu hồi đất nông nghiệp
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về bồi thường khi bị thu hồi đất nông nghiệp

Xin hỏi luật sư như sau: Gia đình bố mẹ tôi và các hộ gia đình khác trong thôn có khai hoang diện tích đất nông nghiệp để trồng lúa từ năm 1979 theo chủ chương khai hoang đất của nhà nước. Tổng diện tích đất của gia đình tôi khai phá được là khoảng hơn 1,6 ha và từ những năm 1979 đến năm 2000 gia đình tôi chuyên dùng đất để trồng lúa .

Chi tiết
Hotline: 1900 6169