Bài viết về chủ đề "hạn mức công nhận"

HẠN MỨC CÔNG NHẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạn mức công nhận
Quy định về đóng tiền sử dụng đất đối với đất có ao vườn liền kề

Quy định về đóng tiền sử dụng đất đối với đất có ao vườn liền kề

Bố tôi có diện tích đất gần 900m2 đất vườn ao liền thửa. Diện tích đất này ông được người cô thừa kế cho từ năm 1999 (có di chúc). Tháng 7 năm 2014, bố tôi làm đơn đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi tiết >>

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về đăng ký đất đai

Quyết định số: 37/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về đăng ký đất đai

Quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Hà Nội.

Chi tiết >>

Quy định về đất nông nghiệp khai hoang vượt quá hạn mức công nhận

Quy định về đất nông nghiệp khai hoang vượt quá hạn mức công nhận

Đất của em được khai phá và sử dụng từ 1982 đến nay, lúc cấp giấy sử dụng lần đầu diện tích là 62737,2 m2. Lần đo gần đây thì chỉ còn 35527,6 m2.

Chi tiết >>