Bài viết về chủ đề "hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên"

HẠN CHẾ QUYỀN CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CHƯA THÀNH NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên
Hỏi tư vấn về trường hợp bạo hành trẻ em

Hỏi tư vấn về trường hợp bạo hành trẻ em

Tôi muốn xin hỏi ý kiến của luật sư về trường hợp gia đình của tôi. Cha mẹ tôi thường xuyên đánh đập em trai tôi dù lỗi nhỏ hay nặng và mỗi lần đánh đập như vậy em trai tôi đều rất hoảng sợ và bị tổn thương nhiều chỗ. Đồng thời cha mẹ tôi dùng nhiều từ ngữ nặng nề mà tôi cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đứa trẻ. Cha mẹ tôi có vi phạm luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em không?

Chi tiết >>