Điều kiện thay đổi tên cha mẹ đẻ thành tên cha mẹ nuôi trên giấy khai sinh của con
|

Điều kiện thay đổi tên cha mẹ đẻ thành tên cha mẹ nuôi trên giấy khai sinh của con

Sau khi nhận nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi có quyền yêu cầu thay đổi tên cha mẹ đẻ thành tên cha mẹ nuôi trên giấy khai sinh của con không? Bố đẻ không chu cấp nuôi dưỡng, mẹ có quyền cản trở khi bố muốn đến gặp con không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí