Bài viết về chủ đề "hạn chế chuyển đất trồng lúa"

HẠN CHẾ CHUYỂN ĐẤT TRỒNG LÚA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về hạn chế chuyển đất trồng lúa
Hỏi việc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hỏi việc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Chào luật sư! Công ty tôi hoạt động khai thác khoáng sản. Trong quá trình khai thác có làm sụt lún thửa ruộng trồng lúa của hộ nhà ông A. Và công ty tôi đã bồi thường bằng cách mua lại thửa ruộng đó, có hợp đồng chuyển nhượng, có bìa đỏ. Bây giờ chúng tôi phải làm gì để thửa ruộng đó thuộc quỳên sở hữu của công ty tôi. (theo tôi được biết thì doanh nghiệp không được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ cá nhân

Chi tiết >>